contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
40117
leden

Jeugdsportproject


 

 
Reglement Jeugdsportproject 2019 Citeria Jeugdsportproject 2019 Aankoopmogelijkheden Jeugdsportproject 2019

 

Opgelet! De inschrijvingen voor 2019 werden reeds afgesloten


Algemene informatie


Het jeugdsportproject van de Vlaamse Liga Paardensport is een project in samenwerking met de Vlaamse overheid en wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen haar clubs verhogen en blijvend verbeteren. Hiernaast willen we de paardensport nog toegankelijker maken voor kinderen en jongeren. Onder jeugd verstaan we kinderen en jongeren vanaf het jaar dat ze 4 worden tot en met 18 jaar.

Een goede jeugdwerking ligt aan de basis van de paardensport. Het zorgt ervoor dat elk kind voldoende kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren in een veilige omgeving, met voldoende begeleiding en kansen tot opleiding.

Het jeugdsportproject zet in op 4 pijlers, die aan de basis liggen van een goede jeugdwerking. Deze vier pijlers zijn een rode draad doorheen het project.

Deze pijlers zijn:

Aanbod
&
Communicatie


Omkadering


Veiligheid & EthiekLedenbinding 
Er moet een ruim en regelmatig aanbod zijn, waardoor de jeugdleden kunnen groeien in hun sport. De communicatie tussen leden, ouders en clubs staat hierbij centraal.

Voldoende begeleiding van jeugdleden en ouders zorgt voor een kwalitatieve werking. Ook opleiding en begeleiding van lesgevers speelt hierbij een cruciale rol.

Kinderen en jongeren kunnen het beste leren in een veilige omgeving. Dit betreft zowel de accommodatie en materiaal, maar ook het ethisch verantwoord sporten speelt hierbij een grote rol.

Kinderen en jongeren in een club houden is een uitdaging voor alle clubs. Ledenverbinding is dan ook een belangrijk aspect voor een duurzame sportontwikkeling binnen de clubs.

VLP wil door middel van dit project de clubs met een goede jeugdwerking belonen en hen stimuleren zodat zij nog meer gaan inzetten op jeugdwerking. Clubs die bepaalde inspanningen leveren om de jeugdwerking binnen hun club te bevorderen, kunnen genieten van financiële middelen, aangereikt door VLP. Met deze middelen kunnen zij de jeugdwerking verder blijven verbeteren en uitbouwen. Hiernaast wil VLP haar clubs aan het werk zetten om kritisch na te denken over hun huidige werking, hun mogelijkheden en hier meer structuur en uniformiteit aan toe voegen.

Clubs die wensen in te stappen in het project dienen een dossier in, dit uiterlijk tegen 15 februari 2019. Met dit dossier vraagt de club een recreatief en/of competitief label ‘jeugdsportclub’ aan.
Naast deze labels zijn er nog extra subsidies te verdienen aan de hand van verschillende criteria.

De subsidies die een club van VLP zal ontvangen, moeten besteed worden aan aankoopmogelijkheden die VLP vooropstelt.

Clubs die aan 50% van de basisvoorwaarden (die terug te vinden zijn onder criteria Jeugdsportproject 2019) voldoen, kunnen instappen in het project. Zij hebben recht op een basissubsidie van 50 punten, maar kunnen deze niet verhogen met optionele criteria. Deze clubs komen in een begeleidingstraject terecht. Met de financiële ondersteuning en begeleiding van de federatie dienen ze binnen de 2 jaar het jeugdsportlabel te kunnen behalen.

    

Reglement Jeugdsportproject 2019

 
Klik HIER om het reglement voor het VLP-jeugdsportproject 2019 te downloaden.
 

Criteria Jeugdsportproject 2019


Klik HIER om de criteria bij het reglement te downloaden.
 

Aankoopmogelijkheden Jeugdsportproject 2019


  Klik HIER om de aankoopmogelijkheden van het VLP-jeugdsportproject 2019 te downloaden.

Dossier indienen voor het Jeugdsportproject?!

Inschrijven voor het jeugdsportproject 2019 kan tot en met 15 februari 2019. 

Veel succes!

 

Opgelet! De inschrijvingen voor 2019 werden reeds afgesloten

 

Reportage Hippo TV

Wil je graag nog meer te weten komen over het Jeugdsportproject?

Dat kan! Hippo TV maakte in 2016 een leuke reportage over het jeugdsportproject. We lieten enkele jeugdsportclubs aan het woord en zij vertelden over hun ervaringen met het jeugdsportproject. Bekijk hier de reportage nog eens:


  


Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian