contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
40117
leden

Disclaimer


Overname van informatie

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van de Vlaamse Liga Paardensport vzw is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website van de Vlaamse Liga Paardensport vzw is toegestaan, mits hierbij de bron (Vlaamse Liga Paardensport vzw) wordt vermeld. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd en gevraagd moet worden.
 

Website 


De website www.vlp.be is geoptimaliseerd voor de browsers Internet Explorer (versie 7 en hoger) en Firefox (versie 2.0 en hoger). VLP vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige weergave van deze website. Tevens vallen technische storingen of onbereikbaarheid niet onder de verantwoordelijkheid van VLP vzw.Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian