contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
40117
leden

Lidmaatschap - Grooms

 

Grooms zijn personen die ruiters/menners van dichtbij helpen bij de verzorging, optoming, enz. van het paard en de daarbij horende taken op wedstrijd.
 
Grooms moeten een competitieve licentie aanvragen. Bij het type licentie vult de groom dan G20 met verzekering CI in.
 
Eigenschappen van een licentie ‘groom’:
 • In de groomlicentie zit automatisch de basisverzekering én de uitbreiding I inbegrepen, uitbreidingen op de verzekering zijn mogelijk.
 • Voor sportbeoefenaars die andere sporters helpen op wedstrijd
 • Geen brevet vereist
 • Geldig in elke discipline

 

Een groomlicentie is niet hetzelfde als een recreatieve licentie L01 + CI-verzekering. Omdat we hier heel wat vragen over krijgen, lichten we dit graag even toe. 

 

Recreatief mennen

Wanneer je met de koets rijdt, zijn de inzittenden in principe niet verzekerd. Om ervoor te zorgen dat de passagiers van je koets toch verzekerd zijn, zijn er twee mogelijkheden.
Enerzijds kunnen de passagiers zich zelf lid maken bij VLP en de CI-verzekering nemen; anderzijds kan je als menner de P-verzekering nemen als uitbreiding op de CI-verzekering. De P-verzekering (+ 100 euro) zorgt ervoor dat de passagiers in een koets verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Het is de menner zelf die deze verzekering afsluit zodat iedereen die hij/zij vervoert, verzekerd is in LO. Er mogen echter geen commerciële doeleinden aan gekoppeld zijn, dus betaald koetsvervoer kan hier niet onder vallen. Interessant aan deze P-verzekering is dat de passagiers niet op voorhand nominatief moeten worden doorgegeven. Je kan dus te allen tijde mensen vervoeren; VLP hoeft hier geen gegevens van te hebben.
Let op: de passagiersverzekering omvat enkel dekking in geval van lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid is hier niet in opgenomen! Dit betekent dat de passagiers niet verzekerd zijn wanneer zij de leidsels zouden overnemen. Wanneer zich dan een ongeval zou voordoen met schade aan derden, zal degene die de koets op het ogenblik van het ongeval bestuurde hiervoor worden aangesproken. Indien een welbepaald iemand geregeld meegaat met de koets, kan het interessanter zijn dat deze persoon zelf een lidmaatschap neemt bij VLP met CI-verzekering; hier is dekking in BA wel voorzien, weliswaar binnen de polisvoorwaarden, en dan kan hij/zij ook de leidsels overnemen.

 

Competitief mennen

 • L01 :
  • Dit is een recreatief lidmaatschap voor de groom wanneer deze slechts af en toe samen met één of meerdere menner(s) aan competitie deelneemt.
  • Reglementair, conform artikel 901 van het nationaal menreglement, is de groom verplicht minimaal een recreatief lidmaatschap (L01) te nemen bij de respectievelijke liga. Dit is voldoende als toelating om deel te nemen aan een competitie, zoals iedere competitieve ruiter een licentie dient te nemen naargelang de discipline en het niveau men beoefent.
  • Dit recreatief lidmaatschap wordt door de door u gekozen VLP-club in orde gebracht en dient ook aan hen betaald te worden. De desbetreffende VLP-club kan eventueel een bijkomende clubbijdrage vragen.
  • Verzekering : het recreatief lidmaatschap voorziet een C-basisverzekering voor clubactiviteiten, georganiseerd door FEI, KBRSF, LEWB-(clubs) en VLP-(clubs). De aangesloten groom kan ten allen tijde kiezen om een uitbreiding te nemen op de C-verzekering, zoals bijvoorbeeld de I-verzekering welke noodzakelijk is wanneer je de paardensport beoefent in niet-clubverband.
 • G20 :
  • Dit is een specifieke competitieve licentie, die in het leven werd geroepen voor de groom die op regelmatige basis  één of meerdere menner(s) bijstaat in de competitie en een service naar de menner toe opdat de menner geen persoonlijke verzekering dient af te sluiten voor zijn / haar groom, ook wanneer de groom thuis ment of helpt. Deze licentie is er gekomen op vraag van de menners.
  • Deze competitieve licentie kan door de groom zelf online beheerd / hernieuwd worden via www.equibel.be na registratie bij een VLP-club.
  • Verzekering : deze specifieke groomlicentie omvat de CI-verzekering, waardoor de grooms verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Schematisch:

 • Recreatief mennen + sporadische passagier die de leidsels niet overneemt: menner kan hiervoor een P-verzekering nemen (L01 + CIP)
 • Recreatief mennen + passagier neemt de leidsels soms ook over: passagier neemt hiervoor zelf een recreatief lidmaatschap bij VLP met CI-verzekering
  • Opmerking: ook wanneer de passagier frequent meegaat maar de leidsels niet overneemt, kan het eventueel interessanter zijn dat deze zelf lid wordt bij VLP (bv. als dit de enige passagier is die de menner soms meeneemt)
 • Competitief mennen: de grooms nemen een competitieve G20-licentie, die de CI-verzekering bevat en die ze zelf jaarlijks online kunnen hernieuwen via Equibel

 

 Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian